• NakhJiramol.com
    • نخجیر آمل – تولید و توزیع انواع قطعات تفنگ های بادی و لوازم ماهیگیری و شکار
    • NakhJiramol.com NakhJiramol.com
    • Rank: #447,003 Visitors: 600
    • شرکت نخجیر آمل با هدف تهیه , تولید و توزیع انواع قطعات تفنگ های بادی و اوازم ماهیگیری در سال 1372 در شهرستان آمل آغاز به کار نموده در حال حاضر با گذشت بیش از 15 سال از فعالیت این شرکت با تکیه بر مدیریتی سازنده و پویا و نیز استفاده از تجارب ارزنده بیش از 11 نفر از متخصصین این صنعت و برخورداری از همکاری پرسنل زبده و کار آمد , سالیانه بیش از 188000 عدد از 82 قطعه از چند نوع تفنگ بادی و لوازم ماهیگیری را تولید می کند . سهم بسزایی در تامین قطعات این صنعت در بازارهای داخلی ایفاء می کنند .