• Mau.se
    • Malmö universitet
    • Mau.se Mau.se
    • Rank: #147,003 Visitors: 2,400
    • Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Universitet har 24 000 studenter och ligger mitt i Malmö.