• Generali-Life.com.vn Screenshot
    • Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
    • Generali-Life.com.vn Logo Generali-Life.com.vn
    • Rank: #187,406 Visitors: 2,000
    • Generali Việt Nam là thành viên của Tập đoàn bảo hiểm Ý hàng đầu thế giới Generali. Được thành lập năm 1831, Tập đoàn hiện đang có mặt tại hơn 60 quốc gia và đạt hơn 68,5 tỷ Euro doanh thu phí bảo hiểm năm 2017. Với hơn 71.000 nhân viên và 57 triệu khách h