• Gamer.com.tw Screenshot
    • 巴哈姆特電玩資訊站
    • Gamer.com.tw Logo Gamer.com.tw
    • Rank: #275 Visitors: 1,010,000
    • 華人最大動漫及遊戲社群網站,提供 ACG 每日最新新聞、熱門排行榜,以及豐富的討論交流空間,還有精采的個人影音實況、部落格文章。