• For.org.pl Screenshot
    • Skutecznie chronimy wolność - FOR
    • For.org.pl Logo For.org.pl
    • Rank: #195,185 Visitors: 1,800
    • Gospodarka, ekonomia, Balcerowicz, fundacja Balcerowicza. Chcemy dawać dobre rozwiązania oraz motywować do mądrych decyzji, opartych na wiedzy i doświadczeniu. Liczymy na zaangażowanie ludzi, którzy pragną lepszej demokracji dla Polski