• Iqtisadiislahat.org
    • İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
    • Iqtisadiislahat.org Iqtisadiislahat.org
    • Rank: #55,174 Visitors: 5,300
    • Makro və mikroiqtisadi səviyyədə təhlil və tədqiqatlar aparmaq, analitik məlumatlar əsasında iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi üçün təkliflər, habelə orta və uzun müddətli dövr üçün proqnozlar hazırlamaq, həmçinin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində Azərbaycan Respublikasının nailiyyətlərinin təbliğinin təşkili