• Luxveritatis.pl
    • Fundacja Lux Veritatis
    • Luxveritatis.pl Luxveritatis.pl
    • Rank: #192,773 Visitors: 2,300
    • Fundacja Lux Veritatis powstała w 1998 roku. Do jej celów statutowych należy: działalność naukowa, polegająca między innymi na badaniu postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej; działalność kulturoznawcza, w ramach której zajmujemy się produkcją filmów i organizacją wydarzeń kulturalnych; pobudzanie krajowej twórczości audiowizualnej oraz upowszechnianie edukacji religijnej i społecznej, w tym poprzez rozpowszechnianie programów telewizyjnych.