• LU.lv
  • Latvijas Universit?te
  • LU.lv LU.lv
  • Rank: #27,411 Visitors: 12,000
  • bakalaura, maģistra, doktora un profesionālās studiju programmas, zinātniskā pētniecība, aktīva studentu un pasniedzēju sabiedriskā dzīve
 • AC.me
  • Univerzitet Crne Gore
  • AC.me AC.me
  • Rank: #50,000 Visitors: 2,200
  • Univerzitet Crne Gore je nastarija, najve?a i najuglednija ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori. U okviru Univerziteta djeluje devetnaest fakulteta i dva nau?na instituta. Univerzitet nudi studije u svim oblastima prirodnih, tehni?kih, medicinskih, biotehni?kih, dru?tvenih i humanisti?kih nauka i umjetnosti i sporta.