• Isikun.edu.tr
    • Işık Üniversitesi
    • Isikun.edu.tr Isikun.edu.tr
    • Rank: #83,165 Visitors: 3,400
    • 1996 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Işık Üniversitesi, Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 126 yıllık köklü eğitim geleneğinin eseridir.