• Dan.co.il
    • דן - תחבורה ציבורית
    • Dan.co.il Dan.co.il
    • Rank: #333,684 Visitors: 1,300
    • החברה נוסדה בשנת 1945 כקואופרטיב, אך החלה את פעילותה בתחבורה ציבורית לישוב היהודי כבר בשנת 1909, עוד בטרם הפכה לקואופרטיב. בשנת 2002 הפכה דן לחברה בע"מ ומסיעה מידי יום כ-700 אלף נוסעים.