Dantin.vn

Dantin.vn is ranked #3,912,381 in the world and ranked #44,457 in Vietnam. There are more than 201 visitors and the pages are viewed up to 281 times for every day. The bandwidth is used about 3.14 GB per month. According to the current traffic, you will know that the advertising revenue on the site will be able to reach $1 USD per day. Its server is hosted in Vietnam and the address of the server is 112.213.94.29.

dantin.vn Dantin

Dantin.vn - dantin.vn - Dân tin
Rating: 2.5/5.0 Stars
Advertisement

1. Site Overview

Global Rank: Global #3,912,381
Site Status: Online
Pagerank: Pagerank 0
Primary Traffic: Vietnam (Ranked #44,457 in Vietnam)
Daily Visitors: 201
Daily Pageviews: 281
Daily Bandwidth: 103.70 MB (3.14 GB/month)
Daily Revenue: $1 USD
Website Worth: $408 USD
IP Address:
  • 112.213.94.29
Server Location: Vietnam

2. Traffic Graph

Traffic Ranks

3. Top Keywords from Search Traffic

Which search keywords send traffic to Dantin.vn website? From the chart below, you will know that there are a lot of visitors to this site by searching the keyword "khách hàng", about 10.62% visitors per day.

No.KeywordSearch %
1khách hàng10.62%
2lee jun ki10.35%
3thế giới8.79%
4nhat ky7.10%
5khách4.08%
6nhà đầu tư thông minh4.00%
7nghị quyết 113.88%
8anh hung3.64%
9biển mal­diven3.23%
10chiều cao2.93%
11hình ảnh2.69%
12ngọc trinh2.27%
13xe lan2.16%
14công nghệ2.14%
15dai su quan1.72%
16hình nền máy tính1.56%
17liveshow1.24%
18"ben com vn"1.22%
19newlife1.00%
20dai su0.77%
21gối xinh0.76%
22bờm tóc0.73%
23độn cằm0.64%
24yo tube0.63%
25ducati0.63%
26xinh dep0.58%
27nhật ký0.57%
28đếm ngược0.55%
29khung long0.51%
30tình yêu0.48%
31lee jun ki deucer-
32nữ tư vấn khách hàng-
33nhat ki 141-
34bị nàng cho ăn dưa bở-
35công nghệ làm cải bắp sáp như thật-
36gần 1 năm thực hiện nghị quyết 11-
37nhat ky 141-
38dân tin-
39dantin-
40pico vắng khách-
More

4. Server Location

Where is Dantin.vn website's server located? This site has 1 server, the server is located in Vietnam.

Vietnam

5. Google Pagerank Chart

From Dec 15, 2011 till now, we detected 4 times on Dantin.vn website. we found that the average Google pagerank is 0. Recently the site was detected on Jul 29, 2012, the Google pagerank is 0.

Google Pagerank 0 (Max=10)

6. Backlink Chart

7. Backward Links

8. Similar Websites

What websites are similar to Dantin.vn website? The websites below are similar to it.

*Up to 10 sites are displayed.