Cic.edu.vn

Trường - Trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật - kinh tế và các công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề cao ngang tầm với các trường đại học, cao đẳng có uy tín trong nước và khu vực Đông nam Án. Trường Cao Đẳng Công nghiệp và Xây dựng - www.cic.edu.vn.

cic.edu.vn Trường

Cic.edu.vn - Trường Cao Đẳng Công nghiệp và Xây dựng - www.cic.edu.vn
Rating: 2.5/5.0 Stars
Advertisement

1. Site Overview

Global Rank: Global #3,905,563
Site Status: Online
Load Time: 0.728 Seconds (Faster than 86% of sites)
Pagerank: Pagerank 4
Web Safety: Safe
Primary Traffic: Vietnam
Server Signature: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Content Encoding: gzip
IP Address:
  • 123.30.236.189
Server Location: Hanoi, Vietnam

2. Traffic Graph

Traffic Ranks

3. Daily Visitors by Country

Where are Cic.edu.vn website's visitors located? From the map below, you will know that most of the visitors to this site are from Vietnam, there are about 100% visitors per day.

CountryCountry RankDaily VisitorsPercent
Vietnam#33,003100%-

4. Top Keywords from Search Traffic

Which search keywords send traffic to Cic.edu.vn website? From the chart below, you will know that there are a lot of visitors to this site by searching the keyword "phần mềm tách lời bài hát".

No.KeywordSearch %
1phần mềm tách lời bài hát-
2muc in chat luong cao-
3tân hiệp phát tuyển dụng 2013-
4cơ sở văn hóa việt nam-
5cic-
6lý thuyết thống kê-
7công nghệ xây dựng-
8eqvn-
9bài giảng điện tử-
10phan mem format usb-
More

5. Server Location

Where is Cic.edu.vn website's server located? This site has 1 server, the server is located in Hanoi, Vietnam.

Hanoi, Vietnam

6. Website Safety Chart

Here we know the reputation of Cic.edu.vn through several ways. From the chart below, we know that the safety status of the site is safe.

Safety Status: Safe Safe

7. Google Pagerank Chart

From Apr 13, 2012 till now, we detected 12 times on Cic.edu.vn website. we found that the average Google pagerank is 4. Recently the site was detected on May 27, 2014, the Google pagerank is 4.

Google Pagerank 4 (Max=10)

8. Load Time Chart

From Jul 16, 2012 till now, we detected 8 times on Cic.edu.vn website. we found that when you open the site would take an average of about 0.643 seconds to load completely. Recently the site was detected on May 27, 2014, it took 0.728 seconds.

Load Time: 0.728 Seconds

9. Backlink Chart

10. Backward Links

11. Similar Websites

What websites are similar to Cic.edu.vn website? The websites below are similar to it.

DomainGlobal RankPrimary Traffic
bsuir.by #114,459 Belarus
d86e.edu.tw - -
gj7a.edu.tw - -
scce.edu.cn - -
umanitoba.ca #17,180 Canada
rydal-penrhos.com - -
universitetiberatit.al - -
igez.edu.ve #4,928,224 -
sumnerbus.com - -
closeup.org #412,208 United States
More
*Up to 10 sites are displayed.